Det är roligt!

För så där snart 20 år sedan upptäckte jag till min egen förvåning hur mitt muntliga berättande fångade elevernas uppmärksamhet på ett mycket påtagligt sätt i jämförelse med en beskrivning, tillrättavisning, förklaring, fråga eller till och med när jag läste…

Gissa årtalet!

Långt innan reformpedagogernas århundrade kunde man, till min förvåning, läsa om delaktighet, fantiserande och engagemang. Det sägs att barndomen uppfanns i början på 1900 talet men här finns ett belägg för att barnets perspektiv upptäckts tidigare! I pedagogisk tidskrift från…