Det är roligt!

För så där snart 20 år sedan upptäckte jag till min egen förvåning hur mitt muntliga berättande fångade elevernas uppmärksamhet på ett mycket påtagligt sätt i jämförelse med en beskrivning, tillrättavisning, förklaring, fråga eller till och med när jag läste…