Muntligt berättande är bra för att:

Det överbryggar och förenar
– kulturer
– åldrar
– förmågor
– intressen

Det ger möjlighet att
– förklara abstrakta idéer och begrepp
– stryka under och förtydliga poänger

Det utvecklar
– språkflyt
– ordförrådet
– en kärlek till språket

Det stimulerar förmågor som
– lyssnande
– tal

Det ger modeller och strukturer till
– tänkande
– skrivande

Det muntliga berättande skapar
– motivation
– läslust
– skrivlust

Det är ämnesövergripande och gör
– matematiska problem förståeliga
– historien personlig
– skapande verksamhet satt i sammanhang

Det utvecklar
– sociala förmågor
– självförtroende

Till sist så hjälper det elever att ta ställning till värdegrunds- och etiska frågor genom att diskutera utifrån händelser i berättande form.

Allt enligt Johanna Kuyvenhoven, professor i pedagogik, ur boken ”In the presence of each other – a pedagogy of storytelling”, som bygger på en etnografisk studie av klassrumsberättande.