Gissa årtalet!

Långt innan reformpedagogernas århundrade kunde man, till min förvåning, läsa om delaktighet, fantiserande och engagemang. Det sägs att barndomen uppfanns i början på 1900 talet men här finns ett belägg för att barnets perspektiv upptäckts tidigare! I pedagogisk tidskrift från…