1842 sjösattes folkskolan efter decennier av diskussioner om hur mycket bildning folket skulle få ta del av. De konservativa som var rädda för en bildad underklass ville inte erbjuda folket mer än kristendom medan de liberala strävade efter något bredare bildning. Den växande befolkningen och den utbredda fattigdomen gjorde det till slut nödvändigt med någon form av utbildning även för det minst bemedlade. När man väl hade fattat beslutet så fann man brist på lokaler och lärare. Man hade även brist på läromedel och därför satte man fart på författare och konstnärer.

Det skulle skapas en svensk historia att berätta och visa. Det skapades berättelser ur den svenska historien som skulle rättfärdiga den rådande nationalismen i tiden när nationalstaterna växte fram. Många av berättelserna som skapades på 1800 talets mitt, lever fortfarande inom oss och de inspirerade konstnärer på historiemåleriets storhetstid innan sekelskiftet 1900.

Flera av de mest kända målningarna från den här tiden finns just nu samlade på Göteborgs konstmuseum i utställningen – ”En målad historia”.

Där kan man se Gustav II Adolf längst fram i frontlinjen eller som stupad framställd som en Kristuslik gestalt. Karoliner i gult och blått med, självklart, tydliga svenska drag fast stor del av soldaterna i Karl XIIs armé var från andra länder eller den klassiska bilden när de bär Karl XII över gränsen från Norge på en bår. Gustav Vasa porträtteras handlingskraftig redan som liten när han hälsar på Kung Hans. Det finns ingen sanning utan bara retorik. Där finns bara män och män med makt. Nja, det finns en bild på drottning Kristina när hon ger order om att avrätta en greve som anklagats för spioneri vid sitt hov. Den berättelsen är förvisso sann men bilden konstruerad och hon framställs lite tveksam och rädd på väg ut ur bilden och inte alls så storslaget som kungarna och herremännen på tavlorna intill.

Bilderna berättar mycket mer om det nationella projektet och om männen med makt än om det svenska folket. Precis som berättelserna också gjorde..

 

Källor:

”En målad historia – Göteborgs Konstmuseum
I skuggan av framtiden – Sven-Eric Liedman
Svensk utbildningshistoria – Gunnar Richardsson