Eller är det precis det det är?

I undervisningssammanhang, med didaktiska glasögon, är det en fråga om teknologi. Att kunna använda ett verktyg, ett redskap för att uppnå vissa mål. Att få elever att minnas fakta, förstå sammanhang eller för att skapa intresse, väcka nyfikenhet eller till och med upprätthålla disciplin.

I ett konstnärligt sammanhang, med estetiska glasögon är det en fråga om konst, puls och tajming, rytm och ton. Ett samspel, en dialog mellan konstnär, konstverket och lyssnaren. En förflyttning till, och upplevelse av, en annan tid. En sinnlig upplevelse och en inre resa, en erfarenhet i känslor.

Jag föreslår att det är både och och precis vad som krävs för att fördjupa bildningsperspektivet i skolan!